Båda eller bägge

Nu har jag kliat mej i pannan ett tag.
Vad är skillnaden på båda och bägge.
Vilket är mer rätt?
Är något talspråk mer än det andra?

Hittade en språkspalt:

SPRÅKSPALTEN | Likvärdiga ord

Hur är det egentligen med båda och bägge? "Är båda/bägge orden OK i alla sammanhang?" undrar Marianne Rietz i ett brev till språkspalten.

Frågan är lätt att besvara. Ja, de båda orden är likvärdiga, användbara i alla sammanhang. Själv levde jag länge i villfarelsen att båda skulle vara formellare än bägge, men språkvårdande expertis övertygade mig så småningom om att jag hade fel. Båda och bägge är synonymer, det vill säga ord med samma betydelse, utbytbara mot varandra.

De båda orden har ett gemensamt ursprung. Båda är bildade av den germanska ordstammen ba-. I det ena fallet har ett tillägg av pronominet de skapat ordet båda med ursprunglig betydelse "båda de", och när det gäller bägge är det fråga om en gammal genitivform av ba-. Sådana genitivformer är ovanliga i dag men vi har den i exempelvis ordet tveggehanda ("på två sätt"), ett gammalt ord som fanns kvar i SAOL (Svenska Akademiens ordlista) så sent som i elfte upplagan (1986).

Valet mellan båda och bägge är alltså fritt. Åtminstone i teorin, men hur är det i praktiken? Väljer alla spontant utifrån sin personliga språkkänsla, eller påverkas vi av faktorer utanför språkvårdens kontroll? Jag har en känsla av att det kan vara fler än jag som kanhända tycker sig känna en stilskillnad mellan de båda orden och alltså väljer båda i formellt skriftspråk (som jag gör i den här spalten) även om bägge för dem vore det naturliga i talat språk eller i informellare skriftspråkliga sammanhang. Själv tror jag att jag i tal växlar fritt mellan de båda orden, men det är som vanligt vanskligt att uttala sig om den egna muntliga språkanvändningen.

Faktum kvarstår emellertid. Jag tror att vi är många som när vi skriver funderar över vilket av de båda orden vi skall välja. Kanske har vi här att göra med samma fenomen som i fallet ska/skall? Språkvården säger att orden är likvärdiga, men språkbrukarna håller inte med. Ska upplevs numera av de flesta som den stilmässigt neutrala formen; skall är i deras ögon mer formellt eller tvingande.

När det gäller båda och bägge kan man i språkbankens textsamlingar se att orden i varje fall inte är lika vanliga, hur synonyma de än må vara; båda är cirka 10 gånger vanligare än bägge i svensk tidningstext, och så har det sett ut sedan mitten av 1970-talet.

Ett skäl till att båda används i större utsträckning kan vara den draghjälp som ordet får av närbesläktade både i uttryck som både-och. Ordet bägge däremot är ensamt i sitt slag i modern svenska, och därmed utsatt för mycket större risk att bli undanträngt. Men, som sagt, det finns inga skäl att bidra till en sådan utveckling. Tvärtom, använd både båda och bägge! Båda är bra. - Bägge är lika bra.


Fantastiskt bra!

Ha det!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0